ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Ürettiğimiz ürünlerin çevreye karşı etkilerini önceden belirleyip, değerlendirerek, çevre amaç ve hedeflerimizi belirlemekteyiz.

Bu amaç ve hedeflere ulaşmayı, çevrenin korunmasını ve koruma önlemlerinin sürekli olarak geliştirilmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmaktayız.

Çevre koruma çalışmalarının temelinin, sorunun kaynağına yönelik çözümler araştırmak olduğunun bilincine varıp, üretimin ilk adımından son adımına kadar çevre koruma prensibini aktif bir şekilde ele almaktayız.

Doğal kaynakları ve enerji kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalar ile çevre bilincine önem  veren bir şirket olarak faaliyetlerimize  devam etmekteyiz.

Çevre bilincinin geliştirilmesi için şirket çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemekteyiz.

Toplum ile diyaloga önem vererek, yaşadığımız dünyanın korunmasına yönelik çalışmalara aktif olarak katılıp işbirliği faaliyetlerine devam etmekteyiz.