SEKTÖRLER
ENERJİ

Kojenerasyon Tesisi

Kojenerasyon tesisimiz 2016 Mart ayında faaliyete girdi. Alt yapımızı 5X4,5 MW motorlara göre hazırladık. İşletmelerimizin elektrik ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede, 2X4,5 MW kısmını devreye aldık. Yatırımlarla paralel olarak 3 adet ilave olarak motor alımı planlanmaktayız. Kojenerasyon tesisimizin atık ısısından faydalanarak 4500 kg/saat buhar ve 140 ton 80 c sıcak su boyahanemizde kullanılarak enerji geri kazanım sistemi aktif olarak çalışmaktadır ve ısısından faydalandığımız atık gazlar doğaya zarar vermeyecek şekilde tahliye edilmektedir.