EN
AR
Üretim
Kojenerasyon Tesisi

Kojenerasyon tesisimiz 2016 Mart ayında faaliyete girdi. Alt yapımızı 5X4,5 MW alt yapıya göre hazırladık. İşletmelerimizin elektrik ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede, 2X4,5 MW kısmını devreye aldık. Yatırımlarla paralel olarak 3 adet ilave olarak motor alımı planlanmaktayız. Kojenerasyon tesisimizden çıkan buhar, sıcak su ve atık gazların boyahane tesisimizde, değerlendirilmesi ile geri kazanım sistemleri ile doğaya zarar vermeden üretim yapıyoruz.

Tesise Ait Diğer Görseller