EN
AR
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları Politikası

Arıkan Mensucat; kuruluşundan itibaren hızlagelişen ve değişen rekabet üstünlüğünün, yatırım yapılmış beyin gücü ile elde edildiğinin bilincindedir. Çalışanlarımızın maddi ve manevi hakları gözetilerek bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlamak temel amaçlarımızdandır. Çalışanlarımız için şeffaf ve eşit yönetim politikası izleyerek şirketlerine bağlılıklarını ön planda tutmanın ve geliştirmenin sahip olduğumuz beyin gücünün muhafazası için temel kriter olduğunun bilincindeyiz. 

Çalışanlarımızın motivasyonlarını geliştirerek tümçalışanlarımız arasında fırsat eşitliği sağlamak, insan kaynakları yakla- şımımızın temelini oluşturmaktadır. Bu vizyonla oluşturulan insan kaynakları politikamız, grubumuzun stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamak amacındadır. Politikamız dogrultusunda çalışanlarımıza eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak, kariyer haritalarını oluşturarak verimliliklerini en üst seviyeye çıkarmak şirketimizi bu noktaya getiren önemli unsurlar arasındadır.

Şirket kültürümüzün ve temel prensiplerimizin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmiş olması ve başta üst yönetim kadromuz olmak üzere tüm ekip üyelerinin kendilerini sürekli öğrenmeye ve gelişmeye açık tutmaları başarımızın nedenlerindendir.

Başta bu politika olmak üzere tüm insankaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek, gün- cellemek ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak temel politikamızdır.